Gimdymas su šypsena

Konsultacija telefonu: 8 687 64757

Tikslai

Tikslai

 

Tikslas  yra varomoji jėga, kuri stovi už kiekvieno žmogaus pasiekimo. Produktyvios minties suformuotas, aiškiai apibrėžtas tikslas, sukuria energiją, kuri tą tikslą  greitai  ir sėkmingai realizuoja. Tikra tikslo paskirtis – sukurti energiją, kuri pasireiškia vidiniu raginimu veikti.

 Tikslas – tai pastovus įsitikinimas, atsirandantis transformuojant savo mąstymą. Tai ta ypatinga mintis, kuri iššaukia adrenalino padidėjimą, dažnesnį kvėpavimą, stiprų širdies plakimą ir vidinės energijos kunkuliavimą. Tai pagrindinė priežastis, skatinanti jus kiekvieną rytą keltis iš patalo ir pasveikinti naują dieną su nekintamu entuziazmu.

Tikslai turi pažadinti jūsų kūrybingumą ruoštis natūraliam ir sėkmingam gimdymui. Jūsų nesugebėjimas tiksliai apibrėžti tai, kaip jūs trokštate gimdyti, yra vienintelė priežastis, galinti apriboti jūsų galimybes. Kiekviena besiruošianti gimdyti moteris privalo turėti aiškų tikslą, kaip ji nori gimdyti, įvertinant visas aplinkybes, susijusias su gimdymu, su laukiamu mažyliu. Be abejo, tam reikalingos pakankamai išsamios žinios. Didžioji dalis informacijos, kuri gali padėti jums įgyvendinti Svajonių gimdymą lieka nepaliesta ir nepanaudota, kadangi jūs aiškiai nenustatote savo tikslo, kaip norite gimdyti. Kitais žodžiais tariant, nepaaiškinama smegenims, kas iš tikro svarbu. Mūsų protas lyg magnetas pritraukiantis reikiamą informaciją ir galimybes, kaip galime daug greičiau įgyvendinti savo tikslus. Šios galingos neurologinės savybės sėkmingas panaudojimas gali labai greitai pakeisti jūsų gimdymą.

Jokiu būdu neapsistokite ties vienu tikslu – pagimdyti natūraliai ir lengvai.   Vaiko laukimas kelia labai daug klausimų, kuriuos reikia būtinai spręsti dar nėštumo metu. Tai jūsų mažylio sveikata, ypač jo įspūdingi intelektiniai sugebėjimai, jūsų sveikata, gyvenimo būdas, įpročiai, vyro įtraukimas į mažylio laukimą, vėliau -  į jo priežiūrą ir t.t. Visa tai turi didelės reikšmės jūsų tarpusavio santykiams šeimoje, harmoningam mažylio  vystymuisi.

Moterys, pagimdžiusios natūraliai ir lengvai, turėjo tikslą, visos kitos turėjo tik  norą.

Užsibrėžę tikslą, nepalikite jo likimo valiai. Tikslas bus įgyvendintas, jeigu imsitės pozityvių veiksmų – domėsitės, pradėsite kaupti informaciją. Numatykite pirmuosius žingsnius, kurie padės jums žengti sėkmingo gimdymo link. Sudarykite visų priemonių, kurias reiktų atlikti, sąrašą. Tai reikėtų padaryti dar pirmą trimestrą. Neatidėliokite pasiruošimo termino,  nes nėštumo laikas greitai bėga, o reikiamos informacijos yra daug. Tuo labiau, kad nemažai klausimų būtina išspręsti dar nėštumo metu.

Sprendimas pradėti ruoštis gimdymui prasideda nuo tikėjimo, kad jūs pasieksite savo tikslą. Pasitikėjimas ir abejonės, atkaklumas ir baimė, ryžtingumas ir ryžto stoka - neprivalo vienu metu egzistuoti jūsų mintyse. Jeigu jūs pastoviai stengsitės įveikti abejones, baimę ir neryžtingumą, pasitelkiant tikėjimą, kad jūs įgyvendinsite savo Svajonių gimdymą –  reiškia, kad jūs jau laimėjote pergalę prieš nesėkmes. Jūsų pozityvūs įsitikinimai pagimdys būtiną jėgą tam, kad eiti link svajonės išsipildymo, įveikiant bet kokią pasitaikančią kelyje kliūtį su pasitikėjimu, atkaklumu ir ryžtingumu.

O jeigu jūs pastebėsite, kad esate  pilnos abejonių ar nepakankamai  pasiruošę priimti vieną bei kitą sprendimą,  sukaupkite  atkaklumą išsamiau išnagrinėti pagrindinius pasiruošimo metodus ir juos atlikti, nepriklausomai nuo to, kiek neefektyvios gali pasirodyti jūsų pastangos. Lankykite pasiruošimo natūraliam gimdymui kursus, jie suteiks jums stiprybės, daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Pradžioje jums gali atrodyti šie kursuose pateikti metodai sudėtingi ar neįtikinami, tačiau po kurio laiko  jūsų pasitikėjimo savimi jausmas išaugs, kadangi nuosekliai besiruošdamos jūs įgausite naudingą patirtį. Ir štai tada parodykite pakankamai atkaklumo ir tikėjimo, kad pakilti į sekantį pasiekimų lygį. Kada jūs priprasite prie šio naujo lygio, vėl sukaupkite atkaklumą ir įtvirtinkite tikėjimą, kad pereiti į sekantį pasiruošimo etapą. Tokiu būdu, jūs pastoviai augsite mąstymo, pastangų ir praktikos požiūriu iki tokio meistriškumo, kuris būtinas  jūsų Svajonių gimdymo realizacijai.

Dargi pačios silpniausios moterys gali surasti būtinas galimybes pasiekti Svajonių gimdymą, jeigu koncentruos savo mintis, sutelks pastovias pastangas ir kaups patirtį. Mintis stimuliuoja pastangas, pastangos suteikia praktinę patirtį, o patirtis atneša sėkmę.

Ar jūs nuoširdžiai norite pagimdyti natūraliai ir lengvai, panaudojant savo galimybes? Tada jūs privalote pastoviai atlikti tris dalykus: praktikuotis, praktikuotis ir praktikuotis. Svajonių gimdymo pasiekimas yra apdovanojimas už praktiką.

Siekite jo ryžtingai ir atkakliai.  Galvokite apie  Svajonių gimdymą kiekvieną dieną. Paverskite jį savo  aistra. Tegul svajonė pastoviai gyvena jūsų širdyje – ir ji išsipildys.

Tikras jūsų siekis – pagimdyti natūraliai ir lengvai – yra ta tyli, skatinamoji vidinė jėga, kuri jus išlaisvina nuo negatyvios bijančios  „Aš“ ir suteikia jums nepalaužiamą valios jėgą sėkmės įgyvendinimui. Tai viską nustelbianti jėga, kuri užvaldo jūsų protą. Tai priežastis, pagal kurią nustatote konkrečius tikslo realizavimo kelius, tai skatinanti jėga, verčianti jus prisiimti įsipareigojimą atkakliai dirbti.

Kai tik jūs mintyse įsivaizduosite savo Svajonių gimdymą, paruoškite detalų   planą, kuris padarys jums tiesiausią maršrutą jo realizacijai. Sukaupkite dėmesį į savo kasdieninį pasiruošimo grafiką. Nukreipkite mentalinę ir fizinę energiją savo tikslo vykdymui. Rodykite entuziazmą ir nuoširdžiai tikėkite, kad pasieksite, dargi jeigu aplinkiniai tuo abejoja.

Dauguma moterų galvoja, kad egzistuoja nepajudinamas barjeras – gimdymo skausmas, kuris stovi tarp jų  svajonės lengvai pagimdyti ir įsitikinimo, kad šį  barjerą neįmanoma panaikinti, todėl nereikia netgi bandyti. Suprantama, atitinkamai klostosi ir jų gimdymo būdas.

Gali būti koks nors barjeras, kuris trukdys kiekvienai, kuri nori  pasiekti savo Svajonių gimdymą. Garso barjeras taip pat kažkada trukdė žmogui, kuris nešiojo savo mintyse skrydžio idėją. Tas barjeras – tai ta atžyma natūralaus ir lengvo gimdymo  realizacijos kelyje, kurią nugalėjusi moteris atranda, kad kelias tapo daug lengvesnis. Tai tas malonus lipimas gimdymo sėkmės laiptais, kada baigiasi kova su suspaustais dantimis bei klyksmu ir prasideda didžiulio vidinio pasitenkinimo, sėkmės kelias. Šiame konkrečiame asmeninio augimo taške pasibaigia sunkumai ir prasideda apdovanojimų išmokėjimas, kaip apmokymo bei patirties rezultatas. Tai tam tikras asmenybės perėjimo punktas nuo nepasitenkinimo link džiaugsmo.

Nekreipdama dėmesio į dabartinį skausmingo gimdymo požiūrį, jūs privalote išreikšti atkaklumą sugriauti šį nusistovėjusį barjerą, priešingu atveju, jūs niekada  nepasieksite savo natūralaus ir lengvo gimdymo tikslo. Abejonių gali būti daug. Jeigu jūs jaučiate, kad besiruošdama gimdymui nuėjote „paskutinę mylią“, t.y. jaučiatės  pasiruošusi, sukaupkite praeiti dar vieną, kol visiškai nebus jokių abejonių, kad skausmas nebūtinas gimdymo metu ir jūs galite lengvai pagimdyti. Tęskite šios papildomos distancijos nugalėjimą ir tada, kai jūsų entuziazmas lengvai pagimdyti senka, kada jūs dar jaučiate nepasitikėjimą savo jėgomis ir nerimas  stipriai jus laiko savo gniaužtuose. Niekada, niekada nepasiduokite. Pasilikite bėgimo take iki to laiko, kol neįveiksite tą barjerą ir netikėtai įgausite antrą kvėpavimą, visiškai pakankamą, kad su šypsena pagimdytumėte.

Gilindama žinias apie sėkmingą gimdymą, jūs eisite numatyta kryptimi  ir įveiksite nesklandumus, formuosite savo charakterį. Abejonės, nepasitikėjimo stoka, kurie meta jums iššūkį, pašalina iš kovos tik tas moteris, kurios neturi apibrėžtų tikslų. Silpnos pasiduoda likimo valiai, tuo pat metu, kai dvasiškai stiprios atkakliai eina pirmyn ir perkerta finišą su šypsena.

Moterų,  kurioms trūksta kryptingumo, kurių svajonės nevirsta tam tikrais tikslais, būdingas nepasitikėjimas savimi, baimė, nesėkmės, priklausomybė nuo kitų. Rizikinga eiti gyvenimu be paramos ir be savarankiškos minties, susijusios su protingu tikslu.

Baimė, abejonės ir neryžtingumas – tai būsenos, kurios atima sugebėjimą ruoštis gimdymui ir kurias jūs privalote įveikti. Priešingu atveju jūs prarasite prisiimtus įsipareigojimus ir bus pasmerktos jūsų pastangos. Šios būsenos, sukeliančios dvasinį sustingimą, gali sutrukdyti sėkmingai pagimdyti, todėl jūs privalote būti pasiruošusi atsispirti joms ir įveikti kiekvieną kartą, kada prieš jus iškils viena ar kita problema. Baimė, abejonės ir ryžto stoka yra klastingi priešai, kuriuos reikia mesti iš minčių tol, kol nuo jų  visiškai neišsilaisvins jūsų protas. Nepamirškite, kad kol jūs leidžiate laisvai tokioms mintims būti savo galvoje, jūs nešate savyje nesėkmės sėklas, kurios sugeria jūsų energiją, jėgas ir sugebėjimą teisingai elgtis.

Tikslų įgyvendinimo paslaptis glūdi jūsų mąstysenoje. Užrašykite juos lapeliuose ir padėkite tose vietose, kur kasdien matytumėte. Viskas apie ką mąstote,  į ką nuolat kreipiate dėmesį artėja prie jūsų tikslo. Atkaklumas ir užsispyrimas yra vertingi bruožai kelyje į jūsų šeimyninę sėkmę.

Tikslus pasiekę žmonės naudojasi ta pačia sėkmės formule. Pasinaudokite ir jūs šiais paprastais sėkmės žingsniais ir rezultatų  sulauksite greitai.

1. Konkrečiai nustatykite, ko jūs norite. Būtina žinoti laukiamą rezultatą – t.y. ką jūs galų gale norite pasiekti. Visi, kurie pasiekia tikslą, žino, ko jie nori. Galbūt, jūs turite norą ar svajonę pakeisti savo įpročius, įgauti kai kuriuos įgūdžius arba  išvystyti savo sugebėjimus. Visa tai galima įvardinti, kaip rezultatą ir tai leidžia jums tapti žmogumi, siekiančiu savo tikslo. Aiški gimdymo būdo formuluotė suteikia jums maksimalias galimybes pasiekti norimą tikslą, pavyzdžiui, pagimdyti natūraliai ir lengvai.

2. Pradėkite veikti. Toliau darykite tai, kas, atves jus prie tikslo, pavyzdžiui, lankyti profesionalius pasiruošimo kursus. Svajoti natūraliai ir lengvai pagimdyti ir nieko nedaryti - tai ne tas kelias. Tai tik svajojimas ir kalbėjimas. Jūs niekada nesužinosite, kaip sėkmingai pagimdyti, kol nepradėsite veikti.

3. Atkreipkite dėmesį, ar jūsų pasiruošimas duoda rezultatą.   Jums būtina išvystyti savyje sugebėjimą dėmesingai stebėti ir tiksliai fiksuoti viską, kokia tampa jūsų būsena ir suprasti, ar priartina jūsų veiksmai prie norimo Svajonių gimdymo. Taip pat  jūs privalote atpažinti nepalankius signalus, nurodančius, kad jūs nuklydote nuo savo kurso. Reikia pastoviai treniruoti supratimą, kaip jūs jaučiate gimdymą, jį interpretuojate ir naudojate gautą informaciją tolimesniems veiksmams.   Pavyzdžiui, jeigu jūs bijote gimdymo, įvertinkite ar po pasiruošimo kursų tapote ramesnė, ar žinote, kaip vyksta gimdymas, ką reikia jums daryti.

4.  Būkite lanksti, keiskite savo požiūrį ir taktiką, jeigu kažkurie veiksmai neduoda rezultatų. Remdamasi duomenimis, kuriuos pateikia pojūčiai ir įvertinusi savo būseną, jūs privalote būti visada pasiruošusi padaryti dar kažką. Pavyzdžiui, jeigu po atitinkamų kursų  pasiliko daug neaiškumų, o, svarbiausia, nepašalinote pagrindinės gimdymo kliūties – baimės ar  nerimo, tai reiškia, kad jūs dar nepasiruošę. Kartokite kursus dar kartą ar lankykite kitus ir pn. Pagrindiniu rodikliu, kad jūs esate pasiruošusi gimdymui,  reikia laikyti jūsų visišką ramybę, laukiant gimdymo, visišką aiškumą, kaip turi vykti natūralus gimdymas, aiški taktika, kaip reikia elgtis gimdymo metu.

Šie keturi žingsniai tokie paprasti, jog egzistuoja pavojus, kad galite juos ignoruoti. Dar viena paplitusi klaida – peršokti per kokį nors žingsnį arba norėti pakeisti savo elgesį.

Kada karšta svajonė suteikia jėgą tikslo pasiekimui, atsiranda nuostabi nauja energija, kuri stimuliuoja kiekvieną jūsų žingsnį pasiruošimo gimdymo kelyje. Jeigu jūs sugebate suprasti ir patikėti šia  Gamtos dovana, reiškia, jums lemta prisijungti prie tos ypatingos kategorijos moterų, kurios pačios sukuria savo Svajonių gimdymą. Jūs įgausite išmintį ir suprasite, kokiu būdu susijungia svajonės ir tikslai, kuriant lengvą gimdymą. Tikslas – tai kompasas gyvenimo kelionei.


Viešoji įstaiga "Mama, tėtis ir Aš"
Nėščiųjų sveikatingumo mokykla
Tauro g. 10, LT-51421 Kaunas
Tel. (8 ~ 37) 348357, 764262
Mob. 8 ~ 687 64757
8 ~ 689 56446
El. paštas: semetar@takas.lt